+386 2 2294 326 posvet@dcm-svs.si

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije organizira strokovni posvet na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. S posvetovanjem na temo “Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture” želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih, ki jih prinaša obdobje do leta 2020.

Krizno obdobje in manjši obseg investicij so močno posegli v sposobnost družbe učinkovito načrtovati in voditi investicijske procese. Cilj strokovnega posveta je poiskati razvojne izzive na področju javne prometne infrastrukture in odgovore, kako povečati učinkovitost povezanih procesov na področju priprave in vodenje investicij.

Uvodni nagovori

dr. Miroslav Premrov

Dekan, UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

dr. Andrej Fištravec

Župan, Mestna občina Maribor

mag. Darja Kocjan

Generalna direktorica, Direktorat za kopenski promet Ministrstva za infrastrukturo

Boris Stergar

Predsednik društva, DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije

Predavatelji

Damir Topolko

Direktor, Direkcija RS za infrastrukturo

Barbara Radovan

Generalna direktorica, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP

Saša Kovačič

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Tomaž Willenpart

Vodja sektorja za investicije v ceste, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Tomaž Prohinar

Direktor, Direkcija Republike Slovenije za vodo, MOP

Leon Ravnikar

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rajko Sterguljc

Direktor, URBIS d.o.o.

Uroš Rozman

RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.

Program posveta

8.30 Registracija udeležencev

9.00 Uvodni nagovori

red. prof. dr. Miroslav Premrov, dekan UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

mag. Darja Kocjan generalna direktorica Direktorata za kopenski promet Ministrstva za infrastrukturo 

Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

10.00 Predavanja

Program razvoja investicij v javno prometno infrastrukturo, Damir Topolko, Direkcija RS za infrastrukturo

Prostorska in gradbena zakonodaja – problematika vodenja investicij, Barbara Radovan, Ministrstvo RS za okolje in prostor

Pogled inženirja na vodenje investicij v javno prometno infrastrukturo, Jurij Kač, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Problematika izvajanja investicij na glavnih in regionalnih cestah, Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 Odmor in novinarska konferenca

12.30 Predavanja

Umeščanje javne prometne infrastrukture v prostor iz vidika Zakona o vodah, Tomaž Prohinar, Direkcija RS za vode

Umeščanje javne infrastrukture v prostor iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč, Leon Ravnikar, Ministrstvo RS za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano

Problematika umeščanja južne obvoznice v Mariboru, Rajko Sterguljc, URBIS d.o.o.

Umeščanje kolesarskih povezav v prostor, Uroš Rozman, RRA Koroška

14.00 Zaključni nagovor s sklepi posvetovanja

Častni pokrovitelji

Lokacija

Posvet “Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture” se bo izvedel na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA).

UM FGPA je na področju gradbeništva in z njim tesneje povezanimi inženirskimi področji, zlasti s področjem prometa in arhitekture, razpoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe razvija in izvaja z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci. Ti v največji možni meri razvijajo motivacijo, potenciale, znanje, razumevanje, ustvarjalnost in sposobnosti tako študentov kot učiteljev in raziskovalcev.

UM FGPA

Želite več informacij?

V kolikor imate še kakšno vprašanje v zvezi s strokovnim posvetom, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

DCM Društvo za ceste severovzhodne Slovenije

Smetanova ulica 17

2000 Maribor, Slovenija

Telefon: +386 2 2294 326 E-pošta: posvet@dcm-svs.si