+386 2 2294 326 posvet@dcm-svs.si

Posvet “Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture” se bo izvedel na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA).

UM FGPA je na področju gradbeništva in z njim tesneje povezanimi inženirskimi področji, zlasti s področjem prometa in arhitekture, razpoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru, na določenih ožjih področjih pa primerljiva tudi z najboljšimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraževalne in raziskovalne programe razvija in izvaja z najvišjim standardom inženirskih in človeških vrednot, s tesnim sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do študentov ter s prijateljskimi odnosi med sodelavci. Ti v največji možni meri razvijajo motivacijo, potenciale, znanje, razumevanje, ustvarjalnost in sposobnosti tako študentov kot učiteljev in raziskovalcev.

UM FGPA