+386 2 2294 326 posvet@dcm-svs.si

PROGRAM DOGODKA*

8.30 Registracija udeležencev

9.00 Uvodni nagovori

  • dr. Miroslav Premrov, dekan FGPA UM
  • Jure Leben, državni sekretar MZI
  • Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije

10.00

Program razvoja investicij v javno prometno infrastrukturo, Damir Topolko, Direkcija RS za infrastrukturo

Prostorska in gradbena zakonodaja – problematika vodenja investicij, Barbara Radovan, Ministrstvo RS za okolje in prostor

Pogled inženirja na vodenje investicij v javno prometno infrastrukturo, Jurij Kač, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Problematika izvajanja investicij na glavnih in regionalnih cestah, Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

 

12.00  Odmor in novinarska konferenca

 

12.30

Umeščanje javne prometne infrastrukture v prostor iz vidika Zakona o vodah, Tomaž Prohinar, Direkcija RS za vode

Umeščanje javne infrastrukture v prostor iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč, Tanja Strniša, Ministrstvo RS za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano

Problematika umeščanja južne obvoznice v Mariboru, Rajko Sterguljc, URBIS d.o.o.

Umeščanje kolesarskih povezav v prostor, Uroš Rozman, RRA Koroška

14.00 Zaključni nagovor s sklepi posvetovanja